jueves, 27 de noviembre de 2008

EL NOSTRE PROGRAMA: SERVEIS PÚBLICS


La recerca d´un desenvolupament viable i la revolució de les tecnologies fan necessària una nova filosofía dels serveis públics urbans de les comunicacions. El MSR aposta per una politica racional del transport, basada en l´estalvi energètic i de matèries primes: potenciar el ferrocarril enfront de les autovíes, el transport públic i la bicicleta en les àrees metropolitanes, i sobretot, reivindicar la producció i un urbanisme autocentrat. En aquest sentit, el MSR proposa:

Descentralització de les ciutats. El MSR potenciarà totes aquelles iniciatives destinades a dotar a la perifèria i als barris de les ciutats de tots els serveis urbans, rebutjant la compartimentació de l´espai urbà per la seva funcionalitat. Proporcionar a tots els districtes residencials de dotacions educatives, culturals, sanitàries, socials, esportives, comercials, d´oci, zones verdes, jardins i espais públics.
Aposta per un transport públic eficaç, amb tendència a la seva gratuïtat, com a mitjà per mantindre la ciutat articulada, a la vegada que es redueix la polució atmosfèrica i acústica enfront de l´automòvil. En aquest sentit també es promouràn mitjans de transport alternatius com ara la bicicleta, dotant a la ciutat d´una infraestructura adequada, i promocionar la peatonalització dels cascs antics.
Planificació de les infraestructures destinada a la comunicació i transport entre la ciutat i el seu entorn comarcal amb plans territorials que potencïn el seu desenvolupament, ja que aquest es impossible sense una adequada interrelació econòmica i social.
Extendre gradualment a tot el territori nacional la red de fibra òptica i posar-la a disposició de les Administracions Públiques de forma gratuïta.
Es crearàn reds de connexió entre els diferents organismes públics, universitats, instituts, federacions d´associacions, etc. per a afavorir el transit de dades entre les mateixes, obtenint així un major benefici per a tots.
Es potenciarà l´accès dels ciutadans a les noves tecnologíes de la comunicació, articulant un servei gratuït d´Internet de caràcter públic, al temps que es subvencionarà l´adquisició d´equips informàtics per a les families.
Per a complir aquests objectius, es reformarà la legislació referent al Sector de les Telecomunicacions, Serveis Postals, Impacte Ambiental i Urbanisme.