jueves, 29 de enero de 2009

EL NOSTRE PROGRAMA: IMMIGRACIÓ


Les migracions màssives s´han convertit en un autentic problema amb ramificacions en molts ordres de la vida social. Problema que els diversos governs no han volgut escometre per acomplexament i una molt deficient assimilació de conceptes progressistes i humanitaristes. La situació actual es de descontrol absolut. El MSR, que ni pateix complexos ni es sent lligat a la xerrameca humanitària i la caritat de les sotanes religioses o laiques, te molt clar que “aquí no hi caben tots”, per això prioritza la Solidaritat Nacional davant el fenòmen immigratori i considera prioritària la no entrada de més immigrants al nostre país, l´expulsió immediata de tots aquells que hagin entrat il.legalment, estiguin ja regularitzats o no, la paralització del reagrupament familiar, la cancel.lació de subvencions a associacions d´immigrants i acords immediats amb els paísos d´origen per a procedir a la repatriació d´aquells immigrants en situació legal que es trobon en paro i que així ho desitjin. Sóm conscients, que s´ha de separar el fenòmen de la immigració de l´immigrant (persona). L´immigrant es víctima d´un sistema, el capitalista, que explota als homes i les dones, i es victima de règims polítics corruptes o/i incapaços, per això el MSR recolza tot tipus d´ajudes per a combatre i canviar aquestes situacions als seus respectius països.
El MSR proposa:
Pressionar en les instàncies internacionals per a elaborar un Pla Internacional per al Desenvolupament Sostenible del Tercer Món, finançat per les nacions amb major PIB, i evitar les causes que produeixen la migració massiva de persones.
Derogació de l´actual Llei d´Estrangería i elaboració de l´ Estatut de l´Estranger i del Refugiat, que establirà els requisits necessàris per a instalar-se legalment a Espanya en consonància, o no, amb la normativa de la Unió Europea. Al mateix Estatut estaràn fixats els drets i els deures que afectaràn a qualsevol ciutadà que no sigui de la Unió Europea i que vulgui residir temporalment a Espanya. L´incompliment del citat Estatut donarà lloc a la suspensió definitiva del seu permís de residència i es procedirà a la seua repatriació.
En concret, aquells que delinqueixin cometràn el pitjor dels agravis a una comunitat que els ha acollit. Es procedirà a la seua repatriació immediata desprès del compliment de les penes corresponents, perdent tot dret per a retornar al nostre país.
Per a les activitats productives en les que no fós suficient la mà d´obra de la Unió Europea, es contractaràn contingents de treballadors estrangers amb les condicions mínimes següents:
a) S´els hi oferirà un contracte de treball formalitzat en origen, a travès dels consulats d´Espanya a l´estranger.
b) Reuniràn els requisits legalment necessàris per a entrar al país i no encórrer al passat en actes delictius a Espanya ni tingui antecedents penals al seu país d´origen.
c) S´extendrà un visat amb data de caducitat de 30 dies naturals després de la finalització del contracte de treball. Aquest mateix treballador entrarà en un Banc de dades per a la seua contractació preferencial en cas de ésser necessaris nous contingents.
d) La consecució d´un contracte de treball per temps indefinit donaría dret al treballador a obtindre un permís de residència a Espanya.
e) Els treballadors estrangers que compleixin els requisits anteriors, tindràn dret a disfrutar de les mateixes condicions laborals i socials que els treballadors espanyols.
Reformar el Codi Penal per a endurir les penes d´aquells que trafiquen o hagin empleat mà d´obra estrangera en condicions d´ il.legalitat.
Ampliar els mecanismes de vigilancia adequats per a impedir l´entrada d´estrangers de forma il.legal al nostre país. Dotació dels recursos materials i legals necessàris per a les Forces de la Seguretat de l´Estat en la lluita contra les màfies de traficants de persones i garantir la seguretat ciudadana en les zones on una alta immigració deteriora la convivència social.
Reforma del Codi Civil en matèria de nacionalitat, en la que primarà la condició de ésser fill d´espanyols per a adquirir per dret propi la nacionalitat. Igualment, es reglamentaràn els requisits que per drets adquirits donin lloc a la concessió de la nacionalitat.
S´elaborarà un Pla de Retorn d´Emigrants espanyols a l´estranger, inclosos els seus descendents, com a reparació del deute històric que el nostre país té amb aquells que es van veure obligats un dia a abandonar-lo.
Revisió de tots els permisos d´estància i residència posteriors a 1997 per a la seua adaptació al nou Estatut de l´Estranger i del Refugiat.
Restringir el dret a la reagrupació familiar per als estrangers que hagin complit amb les condicions que donen dret a la nacionalitat espanyola.
Restringir el dret a vot als ciutadans de nacionalitat espanyola, únics legitimats per la Constitució per a la participació política i en els que resideix la soberanía popular espanyola.
Es perseguiràn totes aquelles conductes que basades en la cultura d´origen, atemptin en sòl espanyol contra els drets fonamentals de la persona establerts en la nostra legislació vigent, o siguin incompatibles amb la cultura, la moral o la idiosincràsia dels ciutadans de la comunitat d´acollida.

¡¡¡ Resistencia y Rebelión !!!