domingo, 26 de julio de 2009

EL NOSTRE PROGRAMA: INVESTIGACIÓ I CIÈNCIALa investigació ha sigut tradicionalment la gran oblidada pels diferents governs espanyols. Tanmateix, el futur passa necessàriament per invertir en ciència i tecnología i augmentar la capacitat de creació de riquesa i qualitat de vida, així com escometre grans projectes de infraestructura, accès a la informació i cohesió social. Els ciutadans tenen que conscienciar-se d´aquesta necessitat que, desgraciadament, costa molts diners. El MSR afrontarà inicialment aquest repte promovent les següents mesures:

Es fomentarà l´ investigació científica, tant per part de les Universitats, com per l´acció de les empreses. Es reformarà el Consell Superior d´Investigacions Científiques per a que coordini tots els centres d´investigació existents a Espanya i planifiqui, en coordinació amb les diferents administracions i Universitats, les linees de I+D.

Es definiràn linees prioritàries d´investigació, en l´àmbit del medi ambient, les ciències biomèdiques, les noves tecnologíes, el desenvolupament energètic, els nous materials i la conservació del patrimoni.
S´incrementaràn les dotacions econòmiques destinades a l´investigació científica, fins a assolir el percentatge del PIB destinat com a mesura a la Unió Europea.

Desenvolupar una Llei de la Ciència i la Tècnica per a fomentar la investigació i la innovació tecnològica, amb l´objectiu de millorar la eficiència del nostre teixit industrial, de desenvolupar al màxim les nostres potencialitats i avançar en tecnologíes netes i nous materials no contaminants que permetin la transformació sostenible de les nostres indústries.

Fomentar el desenvolupament de les energíes renovables i de la eficiència energètica per a reduïr l´utilització de les energíes fòssils i iniciar sense més espera l´inexorable procès de tancament de les centrals nuclears.

Reformar la Llei de Patents per a incloure que les iniciatives dels investigadors espanyols trobin suficient suport per a posar en marxa els seus projectes mitjançant beneficis fiscals i subvencions a tornar amb la rentabilitat futura d´aquests projectes.

Promoure l´interès per la Ciència mitjançant campanyes educatives entre tota la població, dignificant la figura del científic i l´enginyer, com a vocacions que busquen el coneixement i el servei a la comunitat.